PROJELER

Projelerimizi finansal yapısı güçlü, gerçekçi projeksiyonlar üzerine kuruyoruz. Şehrin kendiliğinden oluşmuş çok katmanlı ve düzensiz mimari yapısını bilinçli bir sisteme oturtarak, şehirden esinlenen yeni bir mimari dil yaratmayı hedefliyoruz.